Chính sách hoa hồng

C&C BROKER cung cấp hầu hết các điều kiện đáng tin cậy và có lợi cho các Đối tác kinh doanh. Chương trình của chúng tôi được phát triển đặc biệt cho những đối tác có kế hoạch thu hút không chỉ các nhà giao dịch mà còn các đối tác khác.

Hệ thống đa cấp của các khoản hoa hồng của đối tác, số liệu thống kê tài khoản chi tiết, rút ​​tiền hoa hồng, khuyến mãi cho khách hàng và đối tác liên tục, và các đề xuất cá nhân phù hợp cho từng đối tác cho phép bạn đạt được kết quả tài chính đáng kể với những nỗ lực tối thiểu.

Chính sách đại lý sẽ được chia ra làm ba cấp: IB, MIB và PIB. Mỗi cấp sẽ có điều kiện và mức hoa hồng khác nhau như sau:

Cấp 1 (IB)

Điều kiện: IB cần phải có một tài khoản khách hàng dưới chân và có mức vốn đầu tư là 2500 USD.

Hoa hồng:

– Khách hàng lẻ: 9 USD/lot.

2. Cấp 2 (MIB)

Điều kiện:

–  Bản thân đang là 01 IB đang cộng tác với C&C Broker;

–  Tổng số lượng đầu tư của nhóm khách hàng lẻ (Bao gồm IB) phải đạt 30.000 USD;

–  Dưới chân phải có 03 IB đang hoạt động cho mình.

Hoa hồng:

–  Khách hàng lẻ: 12 USD/lot;

–  Khách hàng của IB: 03 USD/lot;

3. Cấp 3 (PIB)

Điều kiện:

– Bản thân đang là 01 MIB;

– Đang quản lý 02 MIB dưới chân;

– Tổng số lượng đầu tư của nhóm khách hàng lẻ (Bao gồm IB và MIB) phải đạt 30 000 USD.

Hoa hồng:

–  Khách hàng lẻ: 15 USD/lot;

– Khách hàng của MIB và MIB: 03 USD/lot;

– Khách hàng của IB và IB: 06 USD/lot.