Những khái niệm cơ bản về ủy thác đầu tư

Khái niệm ủy thác đầu tư là gì?

Khái niệm ủy thác đầu tư là gì? Uỷ thác đầu tư (hay công ty đầu tư hoặc công ty uỷ thác) là công ty có nhiệm vụ đầu tư vốn của mình để tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư (cổ đông). Nó thường nắm giữ cổ phần trong các công ty niêm yết, hay đầu tư Forex, bất động sản,…Mặc dù họ có thể mua các loại tài sản khác như trái phiếu, cổ phiếu trực tiếp. Nhưng họ đã tin tưởng các công ty uỷ thác để thực hiện các giao dịch thay mình.

Uỷ thác đầu tư tương tự như quỹ đầu tư ở chỗ họ cho phép nhà đầu tư bán lẻ thường xuyên dễ dàng mua danh mục đầu tư được quản lý đa dạng tài sản trong một khoản đầu tư duy nhất.

Làm thế nào để biết khái niệm ủy thác đầu tư

Khi bạn đầu tư vào một ủy thác đầu tư, bạn mua một cổ phần trong đó. Chia sẻ đó đại diện cho một phần giá trị tài sản mà công ty đầu tư vào, tương tự như khi bạn mua một đơn vị trong quỹ. Những cổ phiếu này có thể tăng giá trị khi giá trị của danh mục tài sản cơ bản tăng lên. Đây được gọi là tăng trưởng vốn. Là một công ty, một ủy thác thường sẽ trả một phần lợi nhuận của nó cho các cổ đông dưới dạng cổ tức.

Những khái niệm cơ bản về ủy thác đầu tư
Những khái niệm cơ bản về ủy thác đầu tư

Sự khác biệt giữa ủy thác đầu tư và ủy thác đơn vị là gì?

Uỷ thác có một số điểm tương đồng với các quỹ, đó là cách chủ đạo hơn để người tiêu dùng đầu tư. Tuy nhiên, có một số khác biệt quan trọng cần ghi nhớ khiến đầu tư tin tưởng vào hơn. 

Các quỹ đóng

Điều này có nghĩa là số lượng cổ phiếu không thay đổi (điều này là do họ là một công ty – cổ phiếu trong một ủy thác giống như cổ phiếu trong bất kỳ công ty niêm yết nào khác). Tuy nhiên, như với bất kỳ công ty giao dịch nào khác, cổ phiếu của họ có thể tăng và giảm giá theo cung và cầu. Giá cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi những thứ như tâm lý nhà đầu tư – tốt hơn hoặc xấu hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là các nhà quản lý ủy thác không bị buộc phải mua và bán tài sản để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Quyết định mua và bán chỉ dựa vào họ.

Khái niệm ủy thác đầu tư và các quỹ kết thúc mở

Điều này có nghĩa là họ có thể tạo và hủy các đơn vị (nhà đầu tư mua các đơn vị trong một quỹ) khi cần thiết để tiền có thể vào và ra khỏi quỹ. Mặc dù điều này có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ luôn mua các đơn vị với giá xấp xỉ bằng giá trị của phần tài sản mà đơn vị đó có, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các nhà quản lý quỹ có thể bị buộc phải bán cổ phiếu với giá xấu nếu nhà đầu tư rút tiền ra hoặc mua cổ phiếu ở mức giá tăng cao nếu nhà đầu tư yêu cầu nó.

Lợi ích của ủy thác đầu tư so với uỷ thác đơn vị

Giá cả cạnh tranh

Trước đây, ủy thác đầu tư thường rẻ hơn so với ủy thác đơn vị, bởi vì ủy thác đơn vị sẽ gộp chi phí hoa hồng trả cho cố vấn tài chính vào khoản phí hàng năm của họ. Tuy nhiên, kể từ khi các quy tắc mới được ban hành  hoa hồng cố vấn vào năm 2013, các quỹ tín thác đã mất phần lớn lợi thế về giá này.

Quyền cổ đông

Bởi vì khi bạn đầu tư vào một ủy thác mà bạn làm như vậy bằng cách mua cổ phần của nó, bạn có được quyền cổ đông có sẵn cho bất kỳ cổ đông nào khác, giống như bạn làm với một công ty niêm yết khác. Điều này có nghĩa là bạn có thể tham dự các Đại hội cổ đông của công ty và bỏ phiếu nếu áp dụng nếu bạn quan tâm.

Khái niệm ủy thác đầu tư và những điều cơ bản nhất - C&C Broker
Khái niệm ủy thác đầu tư và những điều cơ bản nhất – C&C Broker

Thu nhập

Một lợi ích hấp dẫn của ủy thác đầu tư là sự tập trung của họ vào thu nhập. Uỷ thác có thể phân phối lợi nhuận cho các cổ đông, giống như bất kỳ công ty niêm yết nào khác. Tuy nhiên, không giống như các quỹ ủy thác đơn vị, các quỹ tín thác có quyền giữ lại tới 15% cổ tức hàng năm của họ để giữ cho một năm nữa. Điều này tạo ra hiệu ứng đối với việc tạo thu nhập. Vì vậy về mặt lý thuyết, bạn sẽ không dễ bị tổn thương trước những biến động trong chỉ trả cổ tức tử một năm tới năm tiếp theo.

Quyền vay

Ủy thác đầu tư có thể vay tiền để đầu tư. Khi một ủy thác vay tiền và kiếm được lợi nhuận tốt, nó có thể chia sẻ sự khác biệt với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu giá trị của ủy thác giảm, ủy thác vẫn phải trả nợ cộng với tiền lãi, từ đó làm cho tổn thất hơn. 

Vì những lý do tương tự mà họ có xu hướng vượt trội hơn, tín thác đầu tư cũng có xu hướng biến động nhiều hơn, có nghĩa là giá trị của họ dao động nhiều hơn trong một giai đoạn nhất đỉnh so với các đối tác của họ.