Quỹ ủy thác đầu tư là gì? Những điều bạn cần biết

Vậy quỹ ủy thác đầu tư là gì? Những điều bạn cần lưu ý. Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Nhu cầu tìm kiếm về các quỹ đầu tư uỷ thác vẫn liên tục tăng. Điều đó cũng cho thấy sự đánh giá ngày càng tăng về lợi thế cơ cấu của ủy thác đầu tư; có thể đóng góp vào lợi nhuận vượt trội trong dài hạn.

Quỹ ủy thác đầu tư là gì?

Quỹ ủy thác đầu tư là một tổ chức tài chính niêm yết công khai; là một quỹ đóng (CEF) đầu tư vào cổ phiếu hoặc tài sản tài chính thay mặt cho các nhà đầu tư; hoặc các tổ chức khác. Giá trị của số tiền đầu tư vào ủy thác đầu tư phụ thuộc vào nhu cầu; và nguồn cung cho cổ phần đầu tư hoặc tài sản tài chính; giá trị cơ bản của tài sản được sở hữu.

Đối với một nhà đầu tư đang xem xét lợi nhuận với rủi ro tối thiểu; đó là lựa chọn tốt nhất vì nó cho phép đầu tư vào rất nhiều cổ phiếu thay vì đầu tư tất cả vào cổ phiếu của một công ty. Mặc dù rủi ro mất đầu tư do hiệu suất của một cổ phiếu sẽ không gây tổn hại cho nhà đầu tư; họ sẽ ở vị trí tốt hơn khi đầu tư vào các cổ phiếu khác trong quỹ có thể có hiệu suất tốt hơn.

Quỹ ủy thác đầu tư là gì? Những điều bạn cần biết
Quỹ ủy thác đầu tư là gì? Những điều bạn cần biết

Các yếu tố tác động đến quỹ ủy thác đầu tư

Chức năng quỹ ủy thác đầu tư trên cơ sở thị trường; nếu thị trường hoạt động tốt thì quỹ ủy thác đầu tư cũng sẽ như vậy. Người quản lý quỹ ủy thác đầu tư cần có khả năng đánh giá các điều kiện thị trường; và vào hoặc ra khỏi một vị trí thuận lợi hoặc không thuận lợi. Kết quả là; nó có nguy cơ mất vốn đầu tư nếu các quyết định đúng đắn không được đưa ra đúng thời điểm. Dưới đây là hai yếu tố chính quyết định giá trị của ủy thác đầu tư.

Cung và cầu đối với cổ phiếu và tài sản

Vì họ nắm giữ một lượng cổ phiếu và tài sản cố định; nên cung và cầu của cổ phiếu và tài sản nắm giữ trong ủy thác đầu tư ảnh hưởng đến giá trị của tài sản cơ sở .

Hiệu suất

Hiệu suất của tài sản và cổ phiếu trong ủy thác đầu tư ảnh hưởng lớn đến giá trị của số tiền đầu tư. Vì tiền được đầu tư vào nhiều loại tài sản và chia sẻ; giá trị của ủy thác đầu tư sẽ không giảm mạnh hoặc tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn.

Ví dụ về ủy thác đầu tư

Giả sử rằng bạn đầu tư $ 1.000 vào ủy thác đầu tư XYZ ngay hôm nay. Tiền nhận được từ ủy thác đầu tư được gộp chung với đầu tư của các nhà đầu tư khác để mua một loạt các sản phẩm bao gồm cổ phiếu; trái phiếu và các tài sản tài chính khác .

Để đơn giản hóa, Bạn đầu tư $ 1.000 vào một ủy thác đầu tư.

Ủy thác đầu tư XYZ gộp 1.000 đô la mà bạn đã đầu tư bằng tiền được đầu tư bởi các cổ đông khác vào một Quỹ. Quỹ này cuối cùng được sử dụng để mua cổ phần và các tài sản tài chính khác của Người quản lý quỹ.

Vì tiền được đầu tư vào thị trường mở; cổ phiếu và tài sản tài chính được mua và bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường để nắm bắt cơ hội phù hợp để kiếm lợi nhuận tối đa từ cổ phiếu và tài sản đầu tư. Công việc này được thực hiện bởi người quản lý quỹ.

Các cổ phiếu mà bạn sở hữu có thể được bán trên thị trường mở với giá thị trường; và bằng cách này bạn có thể tạo ra lợi nhuận của chính mình từ khoản đầu tư của mình. Khoản đầu tư 1.000 đô la có thể tăng; hoặc giảm tùy thuộc vào cổ phiếu và tài sản tài chính mà người quản lý quỹ đã đầu tư vào.

Quỹ ủy thác đầu tư là gì? Các hình thức uỷ thác đầu tư phổ biến 

Các loại tài sản phổ biến bao gồm:

  • Vốn chủ sở hữu / cổ phần, ví dụ như tiện ích; công nghệ sinh học, năng lượng;…
  • Tiền mặt ví dụ: bảng Anh, đô la Mỹ
  • Trái phiếu chính phủ, ví dụ như chính phủ Anh
  • Uỷ thác trong Forex 

Người quản lý quỹ của quỹ đầu tư thường sẽ có kinh nghiệm đầu tư vào một số loại tài sản nhất định; và hồ sơ theo dõi về cách thức đầu tư của họ đã thực hiện trong từng lĩnh vực. Bạn có thể xem loại tài sản ủy thác đầu tư trước khi bạn đưa ra quyết định có nên đầu tư tiền của mình hay không.

Quỹ ủy thác đầu tư là gì? Những điều bạn cần biết
Quỹ ủy thác đầu tư là gì? Những điều bạn cần biết

Ưu điểm quỹ ủy thác đầu tư

Một số ưu điểm như sau:

  • Họ cho phép đầu tư vào rất nhiều cổ phiếu và các tài sản tài chính khác.
  • Tốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn đầu tư dài hạn có rủi ro thấp.
  • Họ trả cổ tức và nhà đầu tư có thể kiếm tiền đều đặn từ khoản đầu tư của mình.

Quỹ ủy thác đầu tư là gì? Nhược điểm quỹ ủy thác đầu tư

Một số nhược điểm như sau:

Để có được một khoản lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư; nó đòi hỏi một khoảng thời gian đáng kể mà số tiền đầu tư cần phải được khóa; có thể là tối thiểu năm năm trở lên.

Họ hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường và có thể dẫn đến mất đầu tư.

Phụ thuộc nhiều vào các quyết định của người quản lý quỹ; do đó nhà đầu tư không thể kiểm soát được ngoài việc hoàn toàn thoát khỏi khoản đầu tư.

Lợi nhuận và cổ tức thu được từ ủy thác đầu tư phải chịu thuế; và do đó có thể làm giảm lợi nhuận thực tế thu được từ đầu tư.